fotbollsmatch

Sportbetting för nybörjare

Olika typer av spel och vadslagning har funnits genom hela människans historia men det är först med Internets hjälp vi har fått möjlighet att enkelt och snabbt satsa pengar på händelser som utspelar sig världen över.

Förutse utfall

Betting handlar i grunden om att förutse utfallet av en händelse eller situation i framtiden. Vi kan aldrig till 100% veta vad som kommer att hända i framtiden och det är just därför det är intressant att spekulera kring framtida händelser och satsa pengar på utfallet av dessa.

Alla som satsar har en egen uppfattning om vad som troligen händer och det är därför sportbetting är så pass enkelt att greppa och komma in i. Allt du behöver är en åsikt.

I ett lotteri är det endast slumpen som bestämmer om du vinner eller förlorar. När det gäller betting beror dina vinster istället på din egen förmåga eller oförmåga att förutspå framtida utfall.

Skicklighet

Det är du och ingen annan som skapar dina vinner och förluster. Man brukar tala om att det finns ett ”skicklighetsmoment” i sportbetting.

Till ens hjälp i att förutspå framtida utfall finns en mängd metoder och hjälpmedel. Denna introduktion kommer inte att gå in djupare på tillämpningen av dessa, men själva kärnan i dessa handlar alltid om att:

  • Analysera den relevanta information som finns tillgänglig
  • Dra hållbara slutsatser av materialet
  • Väga slutsatserna mot varandra och komma fram till en bedömning av vad som kan hända

Viktigt är att redan i början av ditt spelande bestämma hur mycket pengar du maximalt vill lägga på betting i månaden. Tänk igenom hur mycket du har råd att spendera och överstig sedan aldrig den gränsen, även om du någon gång i skulle känna för det.

Sätt en gräns

Du behöver självklart inte göra någon detaljerad kalkyl men att sätta en gräns som du känner är lagom är grundläggande för framgångsrik sportbetting. Många ”bookmakers” eller spelbolag erbjuder även möjligheten att sätta en spärr för hur mycket du får spela för varje månad.

Spärren ska dock alltid finnas i ditt eget huvud, mer om hur du håller dig inom gränserna tas upp i artikeln om bankrollmanagement.

Betting är oerhört roligt och detta beror mycket på den omedelbara feedback man får när det visar sig om ens bedömning var korrekt eller ej.

Oavsett om du vinner eller förlorar är det du som har skapat det. Vadslagningar förhöjer även spänningen när matcherna spelas, oavsett du sitter på läktaren, i tv-soffan eller framför datorn.

Vetskapen om att ens vinster kommer av eget engagemang och egen kunskap gör betting till en oerhört underhållande spelform där alla kan tjäna pengar.